Cena tepla

Jak si vypočítat cenu tepla ?

Výpočet je simulován na náhodně vybraný objekt (třeba

Cena zemního plynu (maloodběr) = 12,50 - 14,76 Kč/m3 (13,80 Kč)

Výhřevnost ZP = 34,033 MJ/m3

1000/34,033 = 29,38 m3/GJ

 Při roční účinnosti spalování v reálném kotli 95 % (**) zapotřebí k získání 1 GJ tepla spálit 29,38 : 0,95 = 30,92 m3

Cena 1 GJ představovaná pouhým spálením ZP je tedy: 

30,92 x 12,50 = 386,50 Kč

30,92 x 14,76 = 456,38 Kč

Ostatní náklady:

náklad Kč/GJ poznámka
 revize 2,85  
 měření 1,98  zák. 86
 opravy 2,99  
 kominík 1,16  nařízení vlády č.91/2010
 odpisy 59,52  při pořizovací ceně 1 200 tis. Kč, včetně plynové přípojky
 mzda 4,12  při mzdě 600 Kč/měsíc
 odvod 1,44  
 elektřina 28,23  
 ostatní 4,00  voda, poplatky, atd.
  106,29  

Cena za 1 GJ 386,50 + 106,29 = 492,79 Kč/GJ

Cena za 1 GJ 456,38 + 106,29 = 562,67 Kč/GJ

Vezmeme-li v úvahu pouze minimální ztrátu v domovních kotelně a rozvodech ve výši 5%, zvýší se spotřeba paliva na 32,47 m3/GJ.

Cena za 1 GJ 32,47 x 12,50 = 405,88 Kč + 106,29 = 512,17 Kč/GJ

Cena za 1 GJ 32,47 x 14,76 = 479,26 Kč + 106,29 = 585,55 Kč/GJ

(kalkulační cena PNT s.r.o. NMnM na rok 2013 je 622,- Kč)

(**) Účinnost kotlů 95 % je uváděna výrobci u nových kotlů, avšak je jí dosaženo pouze při plném optimálním výkonu kotle. Hlavně při startech až do dosažení optimálních parametrů je účinnost podstatně nižší. V případech kdy je použito několik kotlů, které postupně nabíhají, nelze s účinností 95 % počítat. Také v létě, kdy kotelna ohřívá pouze teplou užitkovou vodu,
je účinnost podstatně nižší. Průměrná roční účinnost kotlů v reálném kotli tak je cca 80 % to znamená, že na 1 GJ tepla se spálí 29,38 : 0,80 = 36,73 m3

Cena za 1GJ 36,73 x 12,50 = 459,13 + 106,29 = 565,42 Kč/GJ

Cena za 1GJ 36,73 x 14,76 = 542,14 + 106,29 = 648,43 Kč/GJ

Webové stránky vytvořil Acceler