Úvod>Správa nemovitostí>Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Společnost v současné době má sjednaných osm smluv na správu pro založená společenství vlastní jednotek v rozsahu 247 bytů v Novém Městě nad Metují. Tato činnost zahrnuje technickou část správy domů, tj. objednávání všech revizí v domech, jednání s dodavateli energií a služeb - voda, elektro, topení, plyn a jiné, vedení shromáždění vlastníků bytů, zápisy ze shromáždění, zajišťování plánovaných oprav, návrhy technických řešení údržby společných částí domů. Dále pak administrativní část správy bytů a případných nebytových prostor v domě. Vyhotovení předpisů všech plateb týkajících se záloh na energie a služby, předpisu plateb do společného fondu oprav, roční zúčtování všech záloh, upomínání neplatičů, evidence přijatých plateb od vlastníků bytů, vedení jejich pokladny, případně provádění plateb faktur za společenství vlastníků jednotek. Povinné účetnictví společenství vlastníků bytů je zajištěno prostřednictvím externí firmy, která jednou týdně v sídle firmy zúčtovává shromážděné prvotní doklady jednotlivých domů.

Webové stránky vytvořil Acceler