Úvod>Dopis jednatele

Dopis jednatele

Vážení odběratelé tepelné energie.

                V prosinci loňského roku rozhodla vláda ČR o podpoře odběratelů tepelné energie zásobovaných pomocí CZT. Podpora měla korigovat vysokou cenu dodávek tepla za rok 2022, případně i za rok 2023, způsobenou extrémním zdražením zemního plynu z důvodu vypuknuvší války na Ukrajině.

Na podporu bylo vyčleněno 17. miliard Kč.

                Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tehdy řekl: „Na program je připraveno 17 miliard korun. Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže požádáme v průběhu ledna 2023 o notifikaci u Evropské komise“.

                Informace, které jsem obdržel v lednu letošního roku, tedy v době, kdy ministerstvo mělo žádat Evropskou komisi o schválení programu podle tak zvaného „Dočasného krizového rámce“ byly následující: teplárny postižené prudkým růstem ceny zemního plynu si budou moci během měsíce března zažádat o podporu, kterou následně v plné výši přerozdělí mezi své odběratele. Proto jsem rozeslal v únoru všem samosprávám objektů vyúčtování za rok 2022 s informací o chystané podpoře a odložil splatnost vystavených faktur na konec měsíce května, tak aby bylo možno v případě včasného obdržení podpory mezi sebou faktury vzájemně započíst.

                V průběhu letošního roku jsem na internetové stránky naší společnosti umísťoval veškeré informace týkající se programu podpory. Informace pocházely z jednání odborných asociací, jejichž jsme členy, setkání se zástupci Energetického regulačního úřadu i z Ministerstva průmyslu a obchodu. Ačkoliv jsme byli po celou dobu ujišťováni, že na podpoře je ve vládě široká shoda a čeká se pouze na zmíněnou notifikaci Evropské komise, 11. října na svém jednání vláda ČR rozhodla, že program na podporu zákazníků v teplárenství nebude realizován z důvodu nedostatku finančních prostředků v souvislosti s probíhající konsolidací veřejných rozpočtů a z toho plynoucích úsporných opatření. 

Konsolidaci veřejných prostředků následně 13. října schválil parlament ČR. Ano, zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident, ale to již pokládám za pouhou formalitu.

                Je mi líto, že jsem uvěřil vládním prohlášením a slíbil vám podporu, kterou nakonec neobdržíte. Pro mě osobně z této kauzy plyne značné ponaučení, na téma důvěry ve sliby vládních politiků.

Jejich rozhodnutí jsem nemohl ovlivnit, přesto cítím potřebu se za jejich chování omluvit!

V Novém Městě nad Metují 23. října 2023 

Miroslav Kosek

jednatel

Webové stránky vytvořil Acceler