Úvod>Nová cena TE 2023

Změna ceny TE pro rok 2023

Vážení odběratelé tepelné energie.

                V minulém roce byla moje komunikace směrem k vám nepříjemná, protože jsem v ní oznamoval pouze negativní změny v ceně námi dodávané tepelné energie, které byly zapříčiněny extrémně vysokou cenou zemního plynu, vysokou cenou tepla odebíraného z kogeneračních jednotek a v neposlední řadě i vysokou cenou elektrické energie.

                Jsem proto velmi rád, že vám mohu oznámit po delší době příznivou zprávu o vývoji předběžné ceny tepelné energie pro rok 2023.

                Původní předběžnou cenu tepelné energie jsem stanovoval v listopadu 2022, kdy vláda oznámila cenový strop na zemní plyn pro rok 2023 v částce 3.025,- Kč včetně DPH za odebranou MWh. Předběžně stanovená cena tepelné energie tak byla 1.299,- Kč včetně DPH za GJ.

                Uveřejňované prognózy vývoje počasí v zimním období předznamenávaly teploty nad dlouhodobými průměry a bylo tak zřejmé, že nebude docházet k rychlému vyprazdňování zásobníků zemního plynu a dojde k postupné stabilizaci burzy a cenové úrovně zemního plynu. Alespoň tímto směrem vedly naše úvahy.

Proto jsme se rozhodli zajistit zemní plyn až v průběhu letošního roku.

Jsem rád, že se naše předpoklady potvrdily a podařilo se nám zajistit většinu dodávek zemního plynu pro rok 2023 pod cenou garantovanou vládou ČR.

                Tato skutečnost znamená, že se předběžná cena za GJ dodané tepelné energie snižuje na

1.049,- Kč včetně DPH

 

tato předběžná cena je platná zpětně od 1. ledna 2023

 

                Během tohoto měsíce budou vyhotoveny dodatky smluv o dodávkách tepelné energie pro rok 2023 a v nich zohledněna změna předběžné ceny tepelné energie v již zaplacených a zbývajících zálohách. Společnost První novoměstská teplárenská s.r.o. bude i nadále usilovat o co nejnižší cenu vyrobené a následně dodané tepelné energie všem svým odběratelům.

Webové stránky vytvořil Acceler