Úvod>Teplárenství

Teplárenství

Tepelné hospodářství je hlavním předmětem činnosti společnosti. Společnost vlastní dvě blokové plynové kotelny o celkovém výkonu do 4,277 MW. Slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody převážně do domácností pro cca 3 000 obyvatel města. V pronájmu má dvě domovní kotelny, které jsou ve vlastnictví Nového Města nad Metují a školy NONA. Dále společnost provozuje městské kotelny na zákledě smlouvy o obsluze a údržbě. Celkem se jedná o dvanáct kotelen. Společnost má uzavřeno 35 smluv na 51 odběrných míst. Řídí se ročním plánem prodeje tepla v měrných jednotkách GJ (gigajoule) a platným cenovým rozhodnutím, vydaným Energetickým regulačním úřadem v Jihlavě.

V jedné z vlastních blokových kotelen je zřízeno dispečerské pracoviště. Odtud je nepřetržitě monitorován provoz všech odběrných míst ve městě. Provoz probíhá ve dvanáctihodinových směnách a ve zbylých hodinách je k dispozici pracovní pohotovost.

Ve dvou blokových kotelnách má společnost instalovány i dvě kogenerační jednotky (KGJ). Tyto jednotky slouží k výrobě elektrické energie z plynu. Odpadním produktem je tepelná energie. KGJ není ve vlastnictví společnosti, na základě nájemní smlouvy jsou instalovány a provozuje je společnost ČEZ Energo a.s. Výhodou tohoto zařízení směrem ke společnosti je to, že společnost odpadní produkt – tepelnou energii vykupuje za daleko výhodnějších podmínek, než kdyby ji vyráběla ve svých plynových kotlích. Dispečerské pracoviště společnosti v rámci denní směny zajišťuje i obsluhu těchto dvou KGJ.

 

Námi provozované kotelny:

Malecí I. (č.p. 586)

 

Na Bořetíně 150

Námi vytápěné objekty:

  • NONA
  • Dům zdraví 

Co byste měli vědět:

Odpojování od centrální dodávky teplé vody a vytápění

Názor Ministerstva životního prostředí

K rozhodnutí uživatelů odpojit se od společného rozvodu tepla a teplé vody v domě

http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/6724-k-rozhodnuti-uzivatelu-odpojit-se-od-spolecneho-rozvodu-tepla-a-teple-vody-v-dome

Jakou metodou posoudit přijatelnost změny CZT na dodávku tepla z vlastní domovní kotelny?

‌http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/6759-jakou-metodou-posoudit-prijatelnost-zmeny-czt-na-dodavku-tepla-z-vlastni-domovni-kotelny

Zákon č. 458/2000 Sb.

Zákon č. 372/2001 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

 

Soubory ke stažení

Webové stránky vytvořil Acceler