Úvod>Dopis na MPO

Dopis na MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Jozef Síkela
Na Františku 32
110 15  Praha 1

                                                                                              V Novém Městě nad Metují 10.7.2023

 

Věc:   Dotaz na program podpory tepláren

Vážený pane ministře,

dne 22. prosince 2022 vydalo vaše ministerstvo tiskovou zprávu s názvem „Levnější teplo pro domácnosti. MPO v novém programu podpoří teplárny“. V tomto článku byla deklarována podpora domácnostem, které odebírají teplo od tepláren systémem CZT od února 2022 do konce roku 2023.

            Od doby vydání této tiskové zprávy uplynulo již více než půl roku. Naše společnost je členem ADTT i Ekoenergosvazu ČR. Osobně se účastním seminářů a školení, na kterých se s naprostou pravidelností řeší tento slib ze strany MPO našim odběratelům.

Absolvoval jsem rovněž semináře se zástupkyní ERÚ, paní Hondlovou na téma „Navrhovaná podpora pro teplárenství v rámci Programu pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie“, kde jsme byli seznámeni se způsobem výpočtu podpory pro naše odběratele. Poslední seminář se konal 23. května 2023. Zároveň jsem zaregistroval článek ředitele Teplárenského sdružení ČR pana Martina Hájka na webu Novinky.cz ze dne 1. května 2023, ve kterém slibuje dohodnutou podporu odběratelům tepla.

            Denně komunikuji s našimi odběrateli a odpovídám stále na stejný dotaz „Kdy obdržíme slíbenou podporu?“. Bohužel jim nejsem schopen odpovědět jinak, než že stále nebyla vyhlášena „Výzva k podání žádostí“. Vzhledem k tomu, že nejsem schopen obdržet relevantní informaci od zástupců svazů, ani z ERÚ, dovolil jsem si jako poslední zainteresovanou osobu oslovit přímo Vás s dotazy:

            Obdrží naši odběratelé slíbenou podporu? V případě že ano, kdy? V případě že ne, kdy tuto zprávu MPO zveřejní?

            Vím, že určitě nejsem sám, kdo po Vás, případně po Vašich spolupracovnících tuto informaci vyžaduje. Nejsem naivní, abych si myslel, že je vše záležitostí pouhé podpory odběratelům. Určitě existují i politické důvody, proč zatím nebyla vypsána.

Předem Vám však děkuji za Váš čas a odpověď na mé dotazy.

                                                                                   S pozdravem

                                                                                   Miroslav Kosek - jednatel   

Soubory ke stažení

Webové stránky vytvořil Acceler