Úvod>Vyúčtování TE 2022

Informace k vyúčtování tepla za rok 2022

Vážení odběratelé tepelné energie.

Dostává se vám do rukou vyúčtování tepelné energie za rok 2022. Předem bych se chtěl omluvit za to, že nebylo možné vyúčtování provést dříve, protože až do poslední chvíle nebyla známa konečná cena tepelné energie.

Cena tepelné energie za rok 2022 byla nakonec stanovena v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu na 1.475,98 Kč včetně DPH za 1 GJ.

Tato cena odráží pouze uznatelné náklady vstupující do ceny tepla. Cena neobsahuje žádný hospodářský výsledek společnosti.

Na celkové ceně má největší podíl nákup zemního plynu v průměrné částce 3.236,59 Kč bez DPH za 1 MWh, nákup tepelné energie v průměrné částce 845,49 Kč bez DPH za 1 GJ a spotřeba elektrické energie.

Celkové náklady na pořízení energií v roce 2022 byly 24.818.045,- Kč bez DPH. V roce 2021 to bylo 5.890.658,- Kč bez DPH. Podíl všech zbylých nákladů společnosti, jako jsou odpisy majetku, mzdy, opravy a údržba, výrobní a správní režie tvoří 16,66% ceny.  

Celková předpokládaná výroba tepla, na kterou byla kalkulována cena pro rok 2022, byla 25.000 GJ. Tento objem výroby je stanovován na základě historie spotřeb jednotlivých objektů za poslední tři roky.

Vlivem teplého počasí a úsporných režimů, nastavených u jednotlivých odběratelů poklesl objem výroby v roce 2022 na 22.001 GJ za rok. V roce 2021 to bylo 25.742 GJ za rok. Tato skutečnost měla rovněž negativní podíl na výsledné ceně vyrobeného GJ.

I přes úsporná opatření, která byla zavedena na straně dodavatele i odběratelů, vznikají v konečných vyúčtováních u většiny z vás nedoplatky.

Tyto odběratelské doplatky mají odloženou splatnost na 31. 05. 2023.

Důvodem odložení splatnosti doplatků je slib ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále jen MPO) směrem k podpoře domácností závislých na dodávkách tepelné energie systémem CZT, kdy by měla být výsledná cena GJ pro domácnost za rok 2022 - 1.100,- Kč včetně DPH.

To znamená, že rozdíl mezi skutečnou nákladovou cenou a cenou 1.100,- Kč za GJ by měla naše společnost obdržet od MPO a následně promítnout do ceny odběratelům. Pokusím se to vysvětlit na jednoduchém příkladu:

Objekt s předpokládanou i skutečnou spotřebou 1.000 GJ/rok

Na zálohách za rok 2022 zaplaceno:       

1.000 GJ x 1.249,- Kč (předběžně stanovená cena pro kok 2022)                 

                                                                                                              =          1.249.000,- Kč

Skutečná výrobní cena GJ za rok 2022:                                            

1.000 GJ x 1.475,98 Kč                                                                             

                                                                                                              =          1.475.980,- Kč

Rozdíl (doplatek za rok 2022)                                                                     

                                                                                                              =          226.980,- Kč

Podpora ze strany MPO:             1.475,98 – 1.100,00 = 375,98 Kč

1.000 GJ x 375,98 Kč                                                                                 

                                                                                                              =          375.980,- Kč

Započtení částek:                           226.980,00 – 375.980,00                       

                                                                                                              =          - 149.000,- Kč

Po započtení částek tak vzniká objektu přeplatek ve výši 149.000,- Kč.

 

Bohužel do dnešního dne MPO neposkytlo žádné přesnější informace týkající se zmíněné podpory a procesu jejího vyplácení. Částka vyčleněná vládou ČR na tuto podporu je 17 miliard Kč.

Vzhledem k tomu, že podpora ze strany MPO by měla přijít až v průběhu měsíce května, byla nastavena splatnost vyúčtování na konec tohoto měsíce, tak abychom mohli provést zápočet s deklarovanou podporou a vás, naše odběratele, to v současnosti nijak nezatížilo.

Rok 2022 byl naprostý extrém, který se jak pevně věřím, již nebude opakovat. Pro rok 2023 byla stanovena předběžná cena za GJ na 1.299,- Kč včetně DPH. Tato cena byla stanovena na základě cenového stropu zemního plynu schváleného vládou ČR - 2.500 Kč bez DPH za MWh plynu pro rok 2023. V současné době má společnost PNT pro letošní rok zajištěný značný objem plynu pod státem zastropovanou cenou a dojde tak na konci měsíce dubna ke snížení předběžné ceny a úpravě předpisu záloh.

Pevně věřím, že rok naprosto nepředvídatelného chování trhu s energiemi je za námi a my všichni se společně začneme vracet k normálu. Ceny energií se už s největší pravděpodobností nikdy nevrátí na úroveň před válečným konfliktem na Ukrajině, ale zároveň předpokládám, že už nebudou stoupat do tak závratných výšek, jako tomu bylo v loňském roce.

V případě, že budete mít jakkoliv dotaz, můžete kontaktovat přímo mě, jednatele společnosti:

Miroslava Koska                              734 318 828                        reditel@pnts.cz

nebo technika tepelného hospodářství:

Radka Svobodu                                606 424 609                        svoboda@pnts.cz

V Novém Městě nad Metují 22. února 2023

Soubory ke stažení

Webové stránky vytvořil Acceler